623/2022 - ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΝΕΩΝ ΒΑΘΩΝ.

28/04/2022 - 11:59

ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΝΕΩΝ ΒΑΘΩΝ.
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
36 07 16B - 022 46 40A ΒΑΘΟΣ:170 MΕΤΡΑ
36 07 18Β - 022 46 50Α ΒΑΘΟΣ 167 ΜΕΤΡΑ
36 07 17Β - 022 47 01Α ΒΑΘΟΣ 173 ΜΕΤΡΑ