110/2016 110/2016 - Ν.ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.ΑΠΟΚΟΠΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

25/01/2016 - 12:56:34

Ν.ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 55 57Β - 021 09 58Α
ΑΠΕΚΟΠΗ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.