622/2022 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ.

27/04/2022 - 12:59

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ.
1)AΠΟ 02 ΜΑΙOY 21. ΕΩΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22. ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 04:00Z ΕΩΣ 12:00Z.
2)AΠΟ 22 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 22. ΕΩΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21. ΚΆΘΕ ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ 04:00Z ΕΩΣ 12:00Z.
3)ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΌ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 22. ΕΩΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22 ΚΆΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΌ 17:00Z ΕΩΣ 21:00Z ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11, 18, 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 01 05Β - 022 02 04Α
36 59 00Β - 022 02 04Α
37 01 05Β - 022 05 00Α
36 59 00Β - 022 05 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.