617/2022 - ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.

26/04/2022 - 12:47

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. ΝΑΥΑΓΙΟ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΧΕΕ:221/3
ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 56 36Β - 021 42 37Α
ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.