560/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΩΜΣ)

11/04/2022 - 12:41

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΠΛΩΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΠΩΜΣ)
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΘΕΣΗ:
35 43 52Β - 025 07 17Α
ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 42 54Β - 025 07 48Α.