98/2016 98/2016 - ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ.EΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

22/01/2016 - 11:48:39

ΝΗΣΟΙ ΚΥΚΛΑΔΕΣ. ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ.ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΓΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 32 16Β - 025 09 20Α