516/2022 - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ.

04/04/2022 - 09:52

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΠΌ 04 ΑΠΡ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ
ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
36 56 34Β - 021 42 38Α
36 56 31Β - 021 42 32Α
36 56 26Β - 021 42 32Α
36 56 19Β - 021 42 30Α
36 56 18Β - 021 42 29Α
36 56 12Β - 021 42 31Α
36 56 05Β - 021 42 32Α
36 56 05Β - 021 42 38Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.