515/2022 - ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 3240)

03/04/2022 - 07:12

ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΑΥΓΟ ΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 36 13Β - 025 34 40Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.