502/2022 - ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΟΒΩΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.

01/04/2022 - 10:07

ΝΗΣΟΣ ΣΥΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΟΚΛΟΒΩΝ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 38 13Β - 027 50 02Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.