461/2022 - ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΠΛΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΧΙΝΟΥ.ΑΠΟΚΟΠΗ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

22/03/2022 - 10:00

ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΠΛΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 58 56Β - 022 42 01Α
ΑΠΕΚΟΠΗ.