457/2022 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥ.(ΑΕΦ 5125,1)

21/03/2022 - 12:40

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 42 30Β - 024 04 06Α
ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ 9 Ν.ΜΙΛΙΑ