456/2022 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΥ(5125

21/03/2022 - 12:21

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 42 30Β - 024 03 54Α
ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ
4 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ