347/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ.

02/03/2022 - 12:49

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΩΝ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.