339/2022 - ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/03/2022 - 12:39

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΗΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
39 25 13Β - 023 09 41Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.