294/2022 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝOY ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

24/02/2022 - 10:30

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΚΩΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ 40 ΑΝΑ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
36 53 55Β - 027 17 25Α
ΥΨΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 3 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3 ΝΜ.