75/2016 75/2016 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18/01/2016 - 12:40

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΟΡΜΟΣ ΜΠΑΤΣΙ
37 51 28Β - 024 47 04Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.