260/2022 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

18/02/2022 - 11:15

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ.ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ME KENTΡΟ:
39 03 40B - 026 07 17A
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΑ 200 ΜΕΤΡΑ
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ