91/2022 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΙΨΩΝ.ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.

18/01/2022 - 10:25

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΕΙΨΩΝ.ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΝΟΕ. 2022 ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 17 43Β - 026 45 50Α
37 17 45Β - 026 45 49Α
37 17 46Β - 026 45 51Α
37 17 47Β - 026 45 54Α
37 17 44Β - 026 45 59Α
37 17 43Β - 026 45 59Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.