62/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0235).

14/01/2022 - 09:13

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
3ος ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
39 30 06Β - 020 13 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.