61/2022 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0216)

14/01/2022 - 09:11

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 1ΟΣ ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ:
39 30 06Β - 020 12 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.