49/2022 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6865)

11/01/2022 - 09:53

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
40 50 24Β - 025 53 12Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.