35/2022 - ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

08/01/2022 - 13:12

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 27/2022 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΛΟΙΟ 'ARGO'
ΑΠΌ 08 ΙΑΝ 2022 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 44 18B - 024 04 00A
37 43 54Β - 024 04 54Α
37 44 00Β - 024 05 48Α
37 44 54Β - 024 06 30Α
37 46 00Β - 024 07 42Α
37 46 42Β - 024 08 06Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.