25/2022 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

07/01/2022 - 13:13

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.
Α) ΤΗΝ 11,13, 18, 20, 25, 27 ΙΑΝ. 2022 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 0500Ζ Ε!Σ 2200Ζ,
Β) ΤΗΝ 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 ΦΕΒ. 2022 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 0500Ζ Ε!Σ 2200Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.