19/2022 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΛΟ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4173)

06/01/2022 - 08:11

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΛΟ. ΦΑΝΟΣ ΤΟΛΟ:
37 30 52Β - 022 51 28Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.