Εκτύπωση αυτής της σελίδας

14/2022 - ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.

04/01/2022 - 00:53

KΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΡΗΤΗ'. ΠΕΡΙΟΧΗ 'C'.
Α)ΚΆΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΚΑΙ ΑΠΌ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩ­ Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΠΌ 05:30Ζ ΜΕΧΡΙ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ.
Β)ΑΠΌ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΌ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022 ΔΕ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑΣ
Γ)ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ: 01/01/22,23/04/22,01/05/22,02/05/22,03/05/22,
04/05/22,19/05/22,28/10/22,29/10/22,10/11/22.
ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
Α. 35 36 00B - 024 07 00A
Β. 36 18 00B - 024 07 00A
Γ. 36 18 00B - 025 59 00A
Δ. 36 25 00B - 026 12 00A
Ε. 36 16 00Β - 026 40 00Α
Ζ. 35 36 00Β - 026 41 00Α
Η. 35 31 00Β - 024 11 00Α
Δ)ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ME KENTΡO:
Α:35 32 00Β - 024 13 00Α
Β: 35 36 20Β - 024 10 00Α
ΑΚΤΙΝΑ 1000 ΜΕΤΡΑ.
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ 'NAMFI CONTROL' ΣΤΟΥΣ VHF ΔΙΑΥΛΟΥΣ 12 ΚΑΙ 16.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.