1/2022 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.ΑΕΦ 7250

03/01/2022 - 09:37

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 58 19Β - 026 22 15Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.