1950/2021 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7710)

31/12/2021 - 09:44

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 41 13Β - 026 56 53Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.