1946/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ EKTOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 4673)

31/12/2021 - 09:36

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ
37 57 52Β - 023 31 41Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.