1937/2021 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΚΕΦΕΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΘΕΡΜΗΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 7178)

30/12/2021 - 09:41

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΘΕΡΜΗΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ
39 10 54Β - 026 30 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.