1929/2021 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ. 9175)

29/12/2021 - 09:44

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ
ΟΡΜΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ.
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
37 06 30Β - 026 52 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.