1922/2021 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.

28/12/2021 - 11:59

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ'.
ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ ΑΝΑΤΟΛΗ ΕΩΣ ΔΥΣΗ ΗΛΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΡΓΙΩΝ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ:
39 13 12Β - 022 49 06Α
KAI ΑΚΤΙΝΑ 5 Ν.ΜΙΛΙΑ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.