1914/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0150)

28/12/2021 - 08:55

ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ..
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ :
39 37 59B - 019 54 35A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.