1891/2021 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. Ν. ΣΥΡΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 8284.1)

24/12/2021 - 09:19

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. Ν. ΣΥΡΟΣ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ Ν. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 23 54Β - 024 52 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.