1886/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ. (AEΦ 4931,1)

23/12/2021 - 10:30

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΜΑΡΙΝΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 12Β - 023 40 18Α
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΣ.