1885/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 3280)

23/12/2021 - 10:29

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ.
ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΚΟΥΝΙΘΙΑ ΦΑΝΟΣ:
35 07 36B - 025 48 42A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.