1878/2021 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

22/12/2021 - 12:57

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
A)39 21 17Β - 022 56 04Α ΒΑΘΟΣ:3,7Μ
B)39 21 10Β - 022 56 09Α ΒΑΘΟΣ:4,2Μ
Γ)39 21 05Β - 022 56 06Α ΒΑΘΟΣ:4,0Μ