1877/2021 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ-1300).

22/12/2021 - 12:30

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΙΑΤΟ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ :
38 00 50Β - 022 45 16Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ.