1875/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ. (ΑΕΦ 4988)

21/12/2021 - 14:30

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΒΡΑΧΟΙ ΜΕΡΜΗΓΚΙΑ. ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 50 24Β - 023 44 00Α
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΣ.