1869/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

21/12/2021 - 09:41

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
AΠΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 50 00Β - 023 29 30Α
37 49 10Β - 023 29 26Α
37 49 01Β - 023 29 24Α
37 48 52Β - 023 29 20Α
37 46 47Β - 023 28 17Α
37 46 41Β - 023 28 17Α
37 46 30Β - 023 28 23Α
37 46 27Β - 023 28 13Α
37 46 16Β - 023 27 45Α
37 46 28Β - 023 27 36Α
37 46 38Β - 023 27 33Α
37 46 50Β - 023 27 33Α
37 47 00Β - 023 27 37Α
37 47 50Β - 023 28 03Α
37 48 50Β - 023 28 30Α
37 49 11Β - 023 28 43Α
37 50 00Β - 023 28 49A