1864/2021 - ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

20/12/2021 - 10:45

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1847/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ "OCEAN SURVEYOR"
THN 21 ΔΕΚ. 21
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 16 32B - 019 28 34A
36 12 02B - 020 12 58A
36 12 17B - 020 16 12A
36 12 40B - 020 21 11A
36 11 02B - 020 29 32A
35 48 22B - 021 26 58A
35 28 19B - 022 07 56A
35 17 49B - 022 37 22A
35 05 37B - 022 52 14A
34 58 47B - 023 04 53A
34 51 54B - 023 23 37A
34 50 43B - 023 26 06A
34 52 09B - 023 26 10A
34 54 11B - 023 34 16A
34 56 05B - 023 37 55A
ΤΗΝ 22 ΔΕΚ. 21
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
34 56 05B - 023 37 55A
34 57 15B - 023 38 50A
34 59 46B - 023 40 49A
35 01 34B - 023 43 31A
35 02 11B - 023 44 27A
35 03 58B - 023 49 10A
35 04 37B - 023 54 32A
35 03 53B - 024 02 39A
35 03 00B - 024 19 46A
35 02 52B - 024 23 35A
35 02 23B - 024 25 53A
35 01 56B - 024 27 14A
35 01 52B - 024 27 29A
35 01 40B - 024 28 25A
35 01 36B - 024 29.26A
35 01 44B - 024 30 35A
35 01 55B - 024 31 28A
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ