1836/2021 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

16/12/2021 - 12:14

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1608/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΙΓΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
39 12 44Β - 025 50 58Α
39 12 55Β - 025 50 50Α
39 13 05Β - 025 51 12Α
39 12 54Β - 025 51 20Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.