1834/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΕΓΧΡΕΩΝ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

16/12/2021 - 12:09

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΚΕΓΧΡΕΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
37 54 37B - 023 05 18A
37 54 40B - 023 05 11A
37 54 39B - 023 05 00A
37 54 36B - 023 04 56A
37 54 31B - 023 04 54A
37 54 27B - 023 04 58A
37 54 28B - 023 05 03A
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
37 55 01B - 023 05 02A
37 54 35B - 023 05 07A