1802/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΠΛΟΣ. ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΥΘΟ.

13/12/2021 - 10:48

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΠΛΟΣ. ΔΥΤΙΚΑ ΝΗΣΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΣΕ
ΚΑΤΆ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟ:
37 47 13B - 023 24 11A
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.