1800/2021 - ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΦΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6513)

13/12/2021 - 10:44

ΣΙΓΓΙΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΦΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 19 28Β - 023 58 32Α
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.