1774/2021 - ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.

09/12/2021 - 11:41

ΝΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.AΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.ΝΕΑ ΚΙΟΣ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΑΝΩΝ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 58Β - 022 44 55Α
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 57Β - 022 33 56A