1764/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ:4660)

08/12/2021 - 10:27

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΝΗΣΟΥ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ.
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 56 42Β - 023 35 42Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ