1763/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

07/12/2021 - 14:03

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1535/2020 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΥΠΑΡΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 52 15B - 023 36 44A
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ 85,2ΜΕΤΡΑ