1760/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. AΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ

07/12/2021 - 10:20

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
AΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΘΗΡΙΑΣ
ΑΠΌ 070700Ζ ΕΩΣ 071100Ζ ΔΕΚ 21
ΑΠΌ 080700Ζ ΕΩΣ 081000Ζ ΔΕΚ 21
ΣΤHΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
Α)37 59 14Β - 023 26 39Α
37 59 32Β - 023 27 51Α
37 59 55Β - 023 27 41Α
37 59 37Β - 023 26 29Α
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
Β)37 55 54Β - 023 23 00Α
37 56 36Β - 023 23 00Α
37 56 36Β - 023 27 54Α
37 55 54Β - 023 27 54Α
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.