1757/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

06/12/2021 - 18:15

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1749/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ "NORMAND SAMSON"
ΤΗΝ 07 ΔΕΚ 21
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 40 36Β - 023 25 31Α
ΤΗΝ 08 ΔΕΚ 21
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 39 39Β - 023 26 15Α
ΤΗΝ 09 ΔΕΚ 21
ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 29 52Β - 023 39 01Α
ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ