1754/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 6240)

06/12/2021 - 18:12

BΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 34 54Β - 022 53 30Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.